Que thử đường huyết Safe – Accu ( Hộp 25 chiếc) (hộp)

75,000 

còn 25 hàng

Mã: SP001685 Danh mục: